Wie zijn wij

Bestuur en organisatie

Het bestuur wordt gevormd door:
 Dirk Jan Brouwer, voorzitter/secretaris
 Annelies van Gent, penningmeester
Het productieteam wordt gevormd door:
 Tim Brackman, artistieke leiding 
 Josine Brackman-Pijnacker Hordijk, zakelijke leiding/publiciteit 
 Hans-Evert Brackman, vormgeving/publiciteit

Stichting Podium Eibergen hanteert de Governance Code Cultuur


Dirk Jan Brouwer, voorzitter/secretaris

Muziek speelt een wezenlijke rol in mijn leven. Het is voeding voor de ziel. Bij Podium Eibergen ervaar je muziek van heel dichtbij. Die intimiteit, dat trekt mij enorm. Je zit als toehoorder letterlijk vlakbij de musici en ervaart daardoor de muziek en de uitvoering bijna lijfelijk. Na afloop heb je de gelegenheid om, met een goed glas wijn in de hand, de musici uitvoerig te bevragen. Ook zo kom je zelf ook een stukje dichterbij de muziek. Als voorzitter zie ik het als mijn taak om de processen te stroomlijnen binnen het bestuur, zodat Podium Eibergen optimaal kan draaien. Zelf ben ik een techneut van huis uit. Naast mijn rol als voorzitter draag ik daarom ook graag een technisch steentje bij.

Annelies Van Gent, penningmeester

In 2018 streken we vanuit het Westen neer op een prachtig plekje in de Achterhoek. Al snel las ik in de plaatselijke krant dat de familie Brackman hetzelfde had gedaan en gestart was met Podium Eibergen. Door de aandacht die de verbouwing en de ‘inburgering’ van mij eisten kwam het er niet meteen van om dit bijzondere initiatief te volgen. Vanuit mijn achtergrond als Docent Muziek houd ik mij professioneel bezig met het organiseren van kunstonderwijs op scholen en voor maatschappelijke organisaties. Ik speel cello in een tango-orkest en coach een klein a-capellakoor. In het verleden was ik producent van een klassiekemuziekprogramma bij een regionale omroep en ben ik enige tijd zakelijk betrokken geweest bij een professioneel barokensemble. Langzaam groeide de wens om me actiever bezig te houden met het culturele leven in de Achterhoek en door allerlei toeval begonnen mijn weg en die van Podium Eibergen elkaar in het voorjaar van 2022 te kruisen. Het meemaken van het eerste Kamermuziekfestival Eibergen was een intense en indrukwekkende manier om de ambitie en energie van Tim, Josine en Hans-Evert te ervaren. Het geeft me een enorme boost, waarmee ik me als penningmeester inzet om hen te ondersteunen bij het vergroten en verankeren van het succes van Podium Eibergen.

Tim Brackman, artistieke leiding

Als violist leek het me van jongs af aan altijd het leukst om met anderen op het podium te staan. Ik begon op mijn vijfde met vioolles en speelde toen ook al veel samen met mijn ooms en mijn zus. Toen ik 12 jaar was, wilde ik een vooropleiding aan het conservatorium doen zodat ik met meer leeftijdsgenoten in contact kon komen die dezelfde passie hadden. Daar ontstond het Brackman Trio dat voor onze leeftijd behoorlijk serieus aan de weg timmerde. Toen we als trio vijf jaar bestonden, ontstond het idee een festival met vrienden te organiseren: kamermuziek in een huiskamer. Muziek met vrienden voor vrienden. Het intieme van de huiskamerbezetting heeft mij altijd geïnspireerd om uitdagende programma’s te bedenken en om het publiek actief te betrekken bij de muziek. Mijn persoonlijke contact met het publiek (tijdens en na de concerten) met uitleg of verhalen over de muziek die wordt gespeeld is een kenmerk dat ik graag wilde voortzetten toen we besloten hier in Eibergen concerten te gaan organiseren.
Voor het komende seizoen komen weer geweldige musici naar Eibergen, die allemaal op hun eigen manier invulling aan het programma zullen geven. En we zijn weer druk bezig met de voorbereidingen voor de volgende editie van het Kamermuziekfestival Eibergen. Afwisselend, persoonlijk en altijd gezellig met een gesprekje tussen musici en publiek na afloop. Ik hoop u te zien bij (één van) de concerten van Podium Eibergen!

Josine Brackman-Pijnacker Hordijk, zakelijke leiding/publiciteit

In 2018 verhuisden we van Amsterdam naar Eibergen. Tijdens de vele ontdekkingstochten in deze nieuwe omgeving zagen we prachtige monumentale locaties, die direct tot de muzikale verbeelding spraken: hoe mooi zou het zijn om daar kamermuziekconcerten te organiseren. Nog datzelfde jaar togen we naar de notaris om de oprichtingsakte van Podium Eibergen te ondertekenen. Er werden een bestuur en een productieteam gevormd, en we gingen direct aan de slag met de eerste activiteiten.
Als zakelijk leider neem ik de praktische organisatorische taken op me, zoals contacten leggen met locaties, fondsenwerving, logistiek rond de de concerten, pr en marketing.
Ik heb Nederlands gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht en daarnaast een conservatoriumstudie fluit gedaan. Als neerlandica schrijf en redigeer ik teksten voor verschillende opdrachtgevers. Deze zijn vooral te vinden op het vakgebied van (professionele) musici en muziekinstanties. Van 2013-2021 was ik bestuurssecretaris van de Academie Muzikaal Talent (AMT), in welke functie ik de communicatie en marketing coördineerde. Ook was ik verantwoordelijk voor een groot deel van de organisatie van het jubileumconcert in 2018. Als professioneel fluitist heb ik jarenlange ervaring in het lesgeven aan amateurs en jong talent. De organisatie van masterclasses en concerten maakt hier onlosmakelijk deel van uit. De leerlingenconcerten in mijn voormalige woonplaats Amsterdam groeiden in de loop der jaren uit tot een reeks huiskamerconcerten, waar steeds meer jonge professionele musici hun opwachting maakten. Hoogtepunt vormde het jaarlijks terugkerende Brackman Trio Festival (2014-2017), geïnitieerd door zoon Tim (violist) en dochter Anne (pianiste, destijds lid van het Brackman Trio).
Met de oprichting van Podium Eibergen kunnen we onze muzikale activiteiten voortzetten in een nieuwe vorm: sfeervolle, toegankelijke kamermuziekconcerten door (veelal jonge) topmusici, op verschillende locaties in de inspirerende, landelijke omgeving van de Achterhoek.

Hans-Evert Brackman, vormgeving/publiciteit

Ik ben opgegroeid in Haarlem, waar ik muziek met de paplepel ingegoten kreeg. Mijn grootvader was directeur van de plaatselijke muziekschool geweest, mijn moeder was pianodocente. Twee van mijn broers speelden ook piano, en zijn inmiddels professioneel pianist geworden. Zelf heb ik lange tijd viool gespeeld. Beroepsmatig koos ik echter voor een andere kunstvorm: van 1982 tot 1987 studeerde ik aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam met als specialisatie grafisch ontwerpen. In 1988 ontving ik een startstipendium van Het Fonds voor Beeldende kunsten, Vormgeving en Bouwkunst en vestigde ik me als zelfstandig ontwerper in Amsterdam. Veel van mijn ontwerpen zijn gerelateerd (geweest) aan muziek, beeldende kunst en educatie. Naast het ontwerpen in opdracht schilder ik vrij werk, wat sinds de verhuizing naar Eibergen een extra stimulans gekregen heeft.
Mijn ouders organiseerden vroeger huisconcerten in Haarlem. Die traditie heb ik later samen met Josine, en vervolgens ook met onze kinderen Tim (viool) en Anne (piano), voortgezet in Amsterdam. De oprichting van stichting Podium Eibergen is een logisch vervolg hiervan.

Logo Podium Eibergen © H.E. Brackman