Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Podium Eibergen hecht aan uw privacy. Daarom gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder leest u op welke wijze wij omgaan met uw gegevens en hoe u deze kunt laten verwijderen of aanpassen.

Persoonsgegevens die wij verwerken en de doelen waarvoor wij deze verwerken

Podium Eibergen verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze website en/of als u deze zelf aan ons verstrekt.

Van musici en anderen die betrokken zijn bij (het mogelijk maken van de) optredens van Podium Eibergen verwerken wij:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • rekeningnummer en
 • adresgegevens

voor het vastleggen en uitvoeren van afspraken, het doen van betalingen en het opnemen van informatie over musici op de website van Podium Eibergen, in haar nieuwsbrieven en andere nieuwsuitingen.

Van publiek, gewone donateurs en overige geïnteresseerden verwerken wij

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • een telefoonnummer als kaarten telefonisch, per whatsapp of sms worden besteld
 • rekeningnummer en
 • adresgegevens als u deze in een e-mail aan ons vermeldt

voor het aanmelden voor concerten, het afhandelen van betaling van concertkaarten, het bellen of e-mailen voor zover nodig, bijvoorbeeld om bezoekers te kunnen informeren over gewijzigde aanvangstijden, het verstrekken van informatie over het doen van donaties en het toesturen van onze nieuwsbrief als u zich daarvoor heeft aangemeld.

Van periodieke schenkers en partners verwerken wij

 • volledige voor- en achternaam
 • geboortedatum en -plaats
 • burgerlijke staat (omdat een partner moet medeondertekenen)
 • BSN
 • rekeningnummer en
 • e-mailadres

voor het verstrekken van informatie over het doen van periodieke schenkingen.

Bezoekers van de website 

Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van onze website en gebruiken daarbij ook cookies of vergelijkbare technieken.

 • Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 
 • Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
 • U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De bewaartermijnen die wij aanhouden
Podium Eibergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Podium Eibergen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor het nakomen van onze afspraken met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Als u gebruik wilt maken van deze rechten of als u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuurt u dan een gespecificeerd verzoek naar info@podiumeibergen.nl.
Podium Eibergen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Podium Eibergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Podium Eibergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons op (contactgegevens zie hieronder).

Podium Eibergen, gevestigd aan Kormelinkbulten 3, 7151 NE Eibergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.podiumeibergen.nl
Kormelinkbulten 3, 7151 NE Eibergen
+31 640420320
info@podiumeibergen.nl

Logo Podium Eibergen © H.E. Brackman