Over Podium Eibergen

Doelstelling en activiteiten

Podium Eibergen is in 2018 opgericht. De doelstelling van Podium Eibergen is het organiseren van educatieve projecten en culturele activiteiten op kleine podia in Eibergen en omstreken. Podium Eibergen is tegelijkertijd exclusief en laagdrempelig. Exclusief door zijn hoge niveau met (inter)nationaal toptalent, laagdrempelig door zijn toegankelijkheid voor iedereen: jong en oud, bekend en onbekend met klassieke muziek.
Exclusiviteit en toegankelijkheid uiten zich ook in de concertomgeving en sfeer: kleine concertzalen, voor een klein publiek, waardoor de afstand tussen publiek en spelers, maar ook tussen het publiek onderling klein wordt.
De kleine afstand nodigt uit tot een open sfeer. Spelers lichten hun programma mondeling en op persoonlijke wijze toe, zij nodigen het publiek uit tot een vraaggesprek. De toehoorders beleven de muziek daardoor extra intens.
Voor het komende jaar staan verschillende kamermuziekconcerten, een kamermuziekfestival, lespakketten voor scholieren, kinderconcerten en concerten voor senioren op het programma. Bij de programmering staat een variatie in aanbod voorop, waarbij nieuwe elementen niet geschuwd worden.

ANBI

Stichting Podium Eibergen is een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties en giften aan Podium Eibergen belastingvoordeel kunnen opleveren. Uitleg over deze regeling vindt u op de website van de Belastingdienst.

Beleidsplan en jaarverslagen

Podium Eibergen Jaarverslag 2021
Podium Eibergen Jaarverslag 2020
Podium Eibergen Jaarverslag 2019
Podium Eibergen Beleidsplan 2018-2019
Podium Eibergen Jaarverslag 2018

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Met de digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de activiteiten van Podium Eibergen.

Bestuur en organisatie

Het bestuur wordt gevormd door:
Dirk Jan Brouwer, voorzitter
Marianne Zweers, penningmeester
Eva Pelgrom, secretaris
Verder zijn werkzaam:
Tim Brackman, artistiek leider
Josine Brackman-Pijnacker Hordijk, zakelijk leider
Hans-Evert Brackman, vormgeving en ideeën

Stichting Podium Eibergen hanteert de Governance Code Cultuur

Dirk Jan Brouwer, voorzitter

Muziek speelt een wezenlijke rol in mijn leven. Het is voeding voor de ziel.
Bij Podium Eibergen ervaar je muziek van heel dichtbij. Die intimiteit, dat trekt mij enorm. Je zit als toehoorder letterlijk vlakbij de musici en ervaart daardoor de muziek en de uitvoering bijna lijfelijk. Na afloop heb je de gelegenheid om, met een goed glas wijn in de hand, de musici uitvoerig te bevragen. Ook zo kom je zelf ook een stukje dichterbij de muziek.
Als voorzitter zie ik het als mijn taak om de processen te stroomlijnen binnen het bestuur, zodat Podium Eibergen optimaal kan draaien. Zelf ben ik een techneut van huis uit. Naast mijn rol als voorzitter draag ik daarom ook graag een technisch steentje bij.

Marianne Zweers, penningmeester

Jonge talent- en passievolle musici een podium bieden en anderzijds meer mensen laten genieten van hun spel. Die doelstelling ondersteunt Marianne van harte. Ook het plezier om te groeien en jezelf te verbeteren, bijvoorbeeld met behulp van masterclasses, kan zij ten volle onderschrijven: “Ik vind het enorm inspirerend om jonge musici zo talentvol en gedreven bezig te zien.” En dit is precies wat Podium Eibergen voor ogen heeft. Daarom hoefde ze niet lang na te denken over het verzoek om dat met haar kennis verder te ondersteunen. Als jurist bij een financiële instelling heeft zij naast het werk ook behoefte om het creatieve de vrije loop te laten. De vrije uurtjes worden besteed aan golf, saxofoon en beeldhouwen. “Bij Podium Eibergen bewaak ik het zakelijke en geniet van al het creatieve. Iedere activiteit die georganiseerd wordt brengt me een grote smile! Ik nodig iedereen dan ook graag uit om van de concerten van hoogstaand niveau mee te genieten.”

Eva Pelgrom, secretaris

Wat is het heerlijk om weer terug te zijn in de Achterhoek! 25 jaar lang woonde ik in Utrecht en Portugal, maar begin 2020 keerde ik terug naar mijn geboortegrond. Bij die terugkeer nam ik me voor me te gaan inzetten voor culturele projecten in mijn nieuwe/oude regio. Algauw kwam mij het initiatief van de familie Brackman in Eibergen ter ore. Tijdens een les met een pianokwartet maakte ik kennis met Josine en vervolgens via de masterclass voor Berkellandse violisten met Tim. Bij die kennismakingen viel mij meteen de warmte en hartelijkheid op waarmee ik op de Brackman Boerderij ontvangen werd.
In mijn vrije tijd speel ik als violist en pianist in allerlei orkesten, kamermuziekensembles en sinds kort ook in een Achterhoeks bandje. Muziek inspireert me, biedt me ontspanning en geeft me van alles wat je samen met anderen kunt ondernemen verreweg de grootste voldoening. Als zelfstandig tekstschrijver en vertaler begeef ik mij vrijwel uitsluitend in zeer zakelijke werkomgevingen. Met veel plezier spreek ik daarnaast mijn creativiteit aan voor de totstandkoming van culturele initiatieven. In het verleden werkte ik voor een paar orkesten en andere organisaties op het vlak van de podiumkunsten. Ik was en ben nog steeds betrokken bij een aantal muziekprojecten in en rond Utrecht. Ik ben heel blij dat ik me nu ook mag inzetten voor de mooie concerten en projecten die Podium Eibergen voor de Achterhoekse regio tot stand brengt.

Tim Brackman, artistiek leider

Als violist leek het me van jongs af aan altijd het leukst om met anderen op het podium te staan. Ik begon op mijn vijfde met vioolles en speelde toen ook al veel samen met mijn ooms en mijn zus. Toen ik 12 jaar was, wilde ik een vooropleiding aan het conservatorium doen zodat ik met meer leeftijdsgenoten in contact kon komen die dezelfde passie hadden. Daar ontstond het Brackman Trio dat voor onze leeftijd behoorlijk serieus aan de weg timmerde. Toen we als trio vijf jaar bestonden, ontstond het idee een festival met vrienden te organiseren: kamermuziek in een huiskamer. Muziek met vrienden voor vrienden. Het intieme van de huiskamerbezetting heeft mij altijd geïnspireerd om uitdagende programma’s te bedenken en om het publiek actief te betrekken bij de muziek. Mijn persoonlijke contact met het publiek (tijdens en na de concerten) met uitleg of verhalen over de muziek die wordt gespeeld is een kenmerk dat ik graag wilde voortzetten toen we besloten hier in Eibergen een concertserie te starten.
Voor het komende seizoen staan weer geweldige musici op het programma, die allemaal hun eigen programma zullen meenemen. Afwisselend, persoonlijk en altijd gezellig met een drankje na afloop. Ik hoop u te zien bij (één van) de concerten van Podium Eibergen.

Josine Brackman-Pijnacker Hordijk, zakelijk leider

Josine Brackman-Pijnacker Hordijk is samen met echtgenoot Hans-Evert Brackman en zoon Tim Brackman initiatiefnemer van stichting Podium Eibergen. Als neerlandica schrijft en redigeert Josine teksten voor verschillende opdrachtgevers. Deze zijn vooral te vinden op het vakgebied van (professionele) musici en muziekinstanties. Van 2013-2021 was Josine bestuurssecretaris van de Academie Muzikaal Talent (AMT). Vanuit deze functie coördineerde zij de communicatie en marketing.
Als professioneel fluitist heeft zij jarenlange ervaring in het lesgeven aan amateurs en jong talent. De organisatie van masterclasses en concerten maakt hier onlosmakelijk deel van uit. De leerlingenconcerten in voormalig woonplaats Amsterdam groeiden in de loop der jaren uit tot een reeks huiskamerconcerten, waar steeds meer jonge professionele musici hun opwachting maakten. Hoogtepunt vormde het jaarlijks terugkerende Brackman Trio Festival, geïnitieerd door Tim en zijn zus Anne (pianiste, destijds lid van het Brackman Trio). 
In 2018 verhuisden Josine en Hans-Evert van Amsterdam naar Eibergen. Met de oprichting van Podium Eibergen hopen Josine, Hans-Evert en Tim een nieuwe impuls te geven aan de beleving van podiumkunsten in Eibergen en de Achterhoek.

Hans-Evert Brackman, vormgever en ideeën

Hans-Evert Brackman is opgegroeid in Haarlem. Hij studeerde van 1982 tot 1987 aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam met als specialisatie grafisch ontwerpen. In 1988 ontving hij een startstipendium van Het Fonds voor Beeldende kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Hans-Evert vestigde zich als zelfstandig ontwerper in Amsterdam.
Veel van zijn ontwerpen zijn gerelateerd (geweest) aan muziek, beeldende kunst en educatie.
Naast het ontwerpen in opdracht schildert Hans-Evert vrij werk, wat sinds de verhuizing naar Eibergen een extra stimulans gekregen heeft.
Hans-Evert heeft lange tijd viool gespeeld. Zijn ouders organiseerden vroeger huisconcerten in Haarlem. Die traditie heeft hij later, samen met Josine, voortgezet in Amsterdam. De oprichting van stichting Podium Eibergen is een logisch vervolg hiervan.

 

IBAN: NL16 RBRB 0778 0247 17  BIC: RBRB NL21  KVK: 73067652  RSIN: 859341598

Logo Podium Eibergen © H.E. Brackman