Donateur worden

U kunt donateur worden van de stichting Podium Eibergen.
U kunt uw bijdrage voor 2019 overmaken op NL16RBRB0778024717 t.n.v. Stichting Podium Eibergen o.v.v. ‘donatie 2019’
Elk bedrag is welkom, we hanteren geen minimumbijdrage. Voor elke € 35,00 die u doneert krijgt u 1 vrijkaartje voor een evenement naar keuze in 2019.

ANBI

Stichting Podium Eibergen is een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties en giften aan Podium Eibergen belastingvoordeel kunnen opleveren. Uitleg over deze regeling vindt u op de website van de Belastingdienst.

Voor vragen stuur een e-mail naar: info@podiumeibergen.nl

IBAN: NL16 RBRB 0778 0247 17  BIC: RBRB NL21  KVK: 73067652  RSIN: 859341598

Logo Podium Eibergen © H.E. Brackman